KOMUNIKATY

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

 

DROGI UCZNIU I RODZICU,

OD 25 MARCA DO 14 KWIETNIA EDUKACJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ZDALNIE

 

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów 
w systemie zdalnym.  

2. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. 

3. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy dziennika Vulcan, mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły.

4. Przygotowane i wysłane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści 
z podstawy programowej. Będą one dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności.

5. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych 
z nauczycielem form. 

6. Miernikiem frekwencji ucznia będzie odesłanie nauczycielowi informacji zwrotnej, 
w tym odrobionego zadania w czasie określonym przez nauczyciela.

7. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor Szkoły będzie informował na bieżąco.

Życzę powodzenia i zdrowia.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie

Barbara Nowak

 

 

 

Nauczanie zdalne

 

Drodzy Uczniowie, zachęcamy Was do korzystania z materiałów ze strony

https://dyktanda.pl/

 

WAŻNE!!!

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej
od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 roku
zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zostają zawieszone.

W dniach 12 i 13 marca placówka pełni dyżur opiekuńczy.

Od 16 marca do 25 marca szkoła i przedszkole będzie nieczynne.

Nauczyciele pozostają w gotowości.

Prosimy śledzić stronę internetową szkoły,
dziennik elektroniczny
oraz stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej,
na której na bieżąco
będą umieszczane informacje
na temat funkcjonowania placówki.

 Uwaga 

 

 

Jutro tj. 06.03.2020 r. o godz. 15.30

zapraszamy wszystkich Rodziców

na spotkanie poświęcone

działaniom związanym z  koronawirusem SARS-CoV-2.

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 27.02.2020 r.

 

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy
z oddychaniem to:

- bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

- lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

  1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
    - bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
    - lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce
znajduje się poniżej
 /zobacz/


Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”