KOMUNIKATY

 

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzinom, które zaangażowały się
w akcję charytatywną

„Dla Wojtusia”.

W ciągu 2 dni zebraliśmy 15 worków nakrętek i aluminiowych puszek.

Pamiętajmy, aby nie wyrzucać do śmieci nakrętek.
Przynieśmy je do szkoły, a my przekażemy potrzebującym

.

 

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie.   Potrzebna jest pilna pomoc Wojtusiowi.


Jego życie jest zagrożone. Szansą jest szybka, kosztowna operacja. 
Więcej informacji na temat Wojtusia można zdobyć otwierając poniższy link:

 https://www.siepomaga.pl/wojtus?ts=ad...

Znając Wasze wielkie serca pełne empatii, troski o drugiego człowieka, chęci pomagania ogłaszam akcję charytatywną w naszym środowisku szkolnym i lokalnym.

Na czym ona polega? Wystarczy przynieść do szkoły 12 i 13 maja w godz. 8.30-13.00 (wejście od strony przedszkola) nakrętki lub zgniecione puszki. To wszystko - tak mało i tak dużo jednocześnie.

Dziękując za życie i zdrowie włączmy się w niesienie pomocy potrzebującym. Pamiętajmy - dobro zawsze wraca i zwycięża. Mam nadzieję, że będziemy tą cząstką miłości, która uratuje życie Wojtusia. Zatem......siepomaga :)

 

Modyfikacja

zasad oceniania zachowania uczniów 
/pobierz/

 

 

OGŁOSZENIE

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – Rozporządzenie MEN z dnia 09.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła realizuje w dalszym ciągu zdalne nauczanie, w którym uczestnictwo uczniów jest obowiązkowe. Efekty pracy uczniów są oceniane.

 

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość został przesunięty termin egzaminu ósmoklasisty. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

 

OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich oraz Publiczne Przedszkole w Cieszynie, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566) a także zgodnie z §10 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491 ze zm.) ogranicza realizowane zadania do tych zapewniających realizację podstawowych zadań jednostki, niezbędnych w czasie epidemii takich jak zapewnienie ciągłości funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa.


Jednocześnie zgodnie z art. 15zzr ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 568) bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”